Media |

Contact

Steun ons:

Local Charity | van Hattumstraat 2b | 8011 MV Zwolle | info@localcharity.nl

...doe je goede ding!

Werkwijze

Onze manier van werken is in vier sleutelbegrippen te omschrijven,
waarbij transparantie altijd voorop staat;

1. Initiatief
Een goed idee kan door iedereen aangedragen worden, maar kan
ook ontstaan vanuit ons eigen initiatief.

2. Participatie
De goede dingen die wij doen kunnen in de meeste gevallen niet
gerealiseerd worden zonder participatie van zij die betrokken zijn.

3. Organisatie
Per project stemmen wij de organisatie zodanig af dat binnen
samenwerkingsverbanden de juiste balans ontstaat.

4. Realisatie
De haalbaarheid van projecten zal in eerste instantie afhankelijk zijn
van het kostenplaatje en het financiƫle draagvlak. Ook zal de wil
tot samenwerking van de juiste participanten invloed uitoefenen.